ĐĂNG KÝ ĂN CA

Thời điểm hiện tại bạn không thể ĐĂNG KÝ ĂN CA.
(Có thể bạn đang dùng mạng ngoài văn phòng hoặc chưa đến giờ đăng ký.)
Hotline: 0987053908


(Chỉ được áp dụng và chấp nhận khi người dùng không thể đăng ký ăn ca như bình thường do lỗi của hệ thống)